Daha güzel şeyler olacak

Haftalık sohbetler köşesinin bu haftaki konukları AK Partili Büyükşehir Meclis Üyeleri, İbrahim Köseoğlu, Ercan Ak ve Yaşar Sözen. İstikrar ve güvenin çok önemli olduğunun altını çizen AK Partili üyeler, AK Partili yönetimle Aksu'nun rantının arttığını ifade ettiler.

Daha güzel şeyler olacak

Haftalık sohbetler köşesinin bu haftaki konukları AK Partili Büyükşehir Meclis Üyeleri, İbrahim Köseoğlu, Ercan Ak ve Yaşar Sözen. İstikrar ve güvenin çok önemli olduğunun altını çizen AK Partili üyeler, AK Partili yönetimle Aksu'nun rantının arttığını ifade ettiler.

09 Mart 2015 Pazartesi 11:27
Daha güzel şeyler olacak
İbrahim Köseoğlu
Neler değişmedi ki, Aksu'da. Adım attığımız yerlerde değişimler tez elden yaşandı. Bundan dolayı bölgenin rantı da arttı. Arsaların geçmişe nazaran değeri arttı. Bu bir güveningöstergesidir. Macun deresinin kapatılması bile Aksuya birçok şey kazandırdı. Tabi ki bu değişimlerde Büyükşehir Belediyemizin çok büyük desteği var. Bundan sonra daha güzel şeyler yaşanacak. Aksu Ak Parti ile beraber 5 yılın sonunda daha güzel bir kent olacak. Vatandaşımızın beklentilerini biliyoruz. 5 yıl sonra Aksu’daki değişim, herkese parmak ısırtacaktır. Biz söz verdik ve verdiğimiz sözleri tek tek yerine getiriyoruz.

Ercan AK
Aksu'da 11 ayda çok büyük değişimler yaşandı. Bölgenin genel sorunu olan İmar sorununun çözülmesi için kollarımızı sıvadık. Büyükşehir Belediyemizin desteğini de arkamıza alarak imar sorununun çözümüne yönelik çalışmalar başlatıldı. İnşallah en kısa sürede çalışmaların sonuna gelmiş olacağız. Bununla beraber bölgenin rantı da arttı. Halkımızın bize olanı güveni tam. Kısacası bu dönem hizmet ve değişim zamanı. Eleştiriler elbette olacaktır. Yapıcı eleştirilere her zaman açığız. Aksu’ya bir tuğla koymak isteyene her türlü desteği veriyoruz.

Yaşar Sözen
30 Mart'tan bu yana çok büyük değişimler yaşandı. Mülkiyetlerin değeri arttı. Ciddi bir değerdir. Bunu halkımız görüyor. İstikrar ve güven çok önemli. Seçimlerden önce halkımıza 3'lü koordinasyon, yani Aksu, Büyükşehir ve Merkezi Hükümetin işbirliği çerçevesinde Aksu'ya hizmetin daha kaliteli bir şekilde geleceği mesajını veriyorduk. Hamdolsun halkımız bu teveccühü bize verdi. Mutluyuz ve şanslıyız. Vatandaşımızın bize verdiği bu şansa layık olmaya çaba sarf ediyoruz. Sürekli vatandaşımızla iç içeyiz. Onların sorunları bizim de sorunumuz, onların sevinçleri bizim de sevincimizdir.

AK Parti Büyükşehir Meclis Üyeleri ile yaptığımız söyleşide dile getirilen hizmetleri ise şöyle sıralayabiliriz:

1- MACUN-BARBAROS-KONAK-FATİH
A) MACUN DERESİ:
Macun-Konak-Barbaros Mahallelerinden geçen Macun Deresi olarak bilinen derenin ıslah edilmesi ve üzerinin kapatılması, otopark ve Pazar yeri olarak kullanılabilmesi amacıyla, ASAT kanalın kapatılması için inşaat faaliyetine başlamış ve belirli bir kısma kadar kapatılmıştır.

B) BARBAROS UYGULAMA: Barbaros Mahallesi sınırları içerisinde Antalya-Alanya yolu üzerinde bulunan ticari alanların 1/1000 ölçekli uygulama imar planına dayalı parselasyonu yapılmış olup Tapu Müdürlüğü’ne gönderilmiştir. Tescil edilmiştir.

C) KAT ARTIRIMI: Macun-Konak-Barbaros Mahallelerinde kat artışı talepleri ile ilgili olarak gerekli çalışmalar başlatılmış olup, yaklaşık 80 ha’lık alanda jeolojik etüt çalışmaları bitmiştir. 1/25000 nazım imar planında “K” plan kararların korunacak alanlar ve 1/50000 ölçekli nazım imar planları yürürlükte olan alanlarda emsal sabit kalmak koşulu ile kat artırımına ilişkin plan revizyonu 05.12.2014 tarihli meclis toplantısında uygun bulunmuş ve onanmak üzere Antalya Büyükşehir Belediye Meclisince de onanmış, ancak henüz belediyemize gelmemiştir.

D) DERELERDEKİ PARSELLER: Macun- Konak mahallelerinde bulunan dere yataklarına rastlayan parsellerin imar planlarının revizyonlarının yapılması ile ilgili olarak,1/25000 ölçekli nazım imar planında “D” plan kararları değiştirilerek iyileştirilecek alanlar, Isparta yolunun doğu ve batısındaki K.D.K.Ç.A ve Alanya yolunun güneyinde halk ekmeğinde bulunduğu alanlarda M.G.K olan alanların tarım görüşü bulunmadığı için mayıs 2014 tarihinde kurum görüşü sorgulanmıştır. 21 Ağustos da arazi gezileri yapılmıştır. Tarım İl Müdürlüğünün görüşü beklenmektedir.

2- KIRSAL YERLEŞİM ALANI OLAN MAHALLELERİMİZ
A) İlçemizin kırsal nitelikli yerleşim alanı olan Boztepe- Solak- Dumanlar- Yenidumanlar- KurşunluTopallı- Fettahlı- İhsaniye- Barbaros mahallelerimizde şehircilik ilkelerine uygun gelişimin sağlanması amacıyla imar planı çalışmaları yapılacaktır. Tüm bölgelerimizdeki yapılaşma durumları ile ilgili muhtarlıklardan yazılar alınmıştır. Ayrıca her bölge için ayrı ayrı olarak 02.09.2014 tarihli meclis toplantısında İç İşleri Bakanlığımızdan kamu yararı kararı alınması yönünde belediye meclis kararı alınmıştır ve Büyükşehir Belediyesine gönderilmiştir. Söz konusu bölgelerin Toprak Koruma Kurulunda görüşülmüş ve 424,12ha alan toprak kurulunca uygun bulunmuştur. Kamu yararı kararı İç İşleri Bakanlığınca onaylanmış, tarım bakanlığı onayından sonra 424,12+292,44ha onaylı köy yerleşik alanı olmak üzere toplam 716,58ha alanın 1/5000 ve 1000 planları yapılacaktır.

3- ÇALKAYA
A) İLLER BANKASI PLAN REVİZYONU.
Antalya- Alanya karayolunun güneyinde kalan eski Çalkaya belde belediyesi sınırları içinde iken Mandırlar ve Çalkaya mahallesi yerleşim alanının 1991 yılında iller bankası tarafından yapılan 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planının bulunduğu, dört belde belediyelerinin birleşiminden sonra Aksu belediyesi sınırlarında kalan yaklaşık 750ha’lık alanda 1/25000 ölçekli nazın imar planına uygun olarak mevcut planların revizyon çalışmasının yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur. Büyükşehir imar komisyonunda olan konu geri çekilmiştir. Kamu görüşü sıkıntısı bulunmamaktadır.

B) ALTINTAŞ: Altıntaş mahallesinin 402,5ha’lık kısmının 1/1000 ölçekli uygulama imar planı 2013 yılında onaylanmış ancak Hazine’nin açmış olduğu davalar sonucu Antalya idare mahkemelerince 2014 yılı mayıs ayında iptal edilmiştir. Bu alanın kurum görüşleri mevcut olduğu için 1/5000 nazım imar planı ve 1/1000 uygulama imar planları yapılacaktır. Altıntaş mahallesi ile Güzelyurt mahallesi arasında kalan belli bir kısmın kurum görüşleri bulunmadığı için Tarım İl Müdürlüğüne görüş sorulmuştur. Arazi gezileri tamamlanmıştır. Tarım İl Müdürlüğünün görüşüne istinaden belediyemiz meclisinde kamu yararı kararı alınmış, toprak koruma kuruluna gönderilmiştir.

C) GÜZELYURT: Güzelyurt mahallesinin kurum görüşleri önceden bulunduğu için 1/25000 ölçekli nazım imar planına dayalı olarak 250ha’lık alanın Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından 1/50000 ölçekli nazım imar planı, Aksu belediyesi tarafından 1/1000 ölçekli uygulama imar planı çalışmaları devam etmektedir.

D) GÜZELOBA: Güzeloba diye belirttiğimiz alanın 479ha’lık kısmının 2012 yılında kamu yararı kararı İç İşleri Bakanlığınca onaylanmıştır. Kurum görüşleri mevcuttur. 1/25000 ölçekli nazım imar planına dayalı olarak Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından 1/5000 ölçekli nazım imar planı, Aksu belediyesi tarafından 1/1000 ölçekli uygulama imar planı çalışmaları devam etmektedir.

E) KÜLTÜR MERKEZİ: Aksu’nun hizmet yönünden merkezi konumundaki şu anda garaj olarak kullanılan Aksu Belediyesi mülkiyetindeki yaklaşık 5500m2’lik alanda belediyemizce Aksu ilçemizin tarihine ilişkin, hediyelik eşya dükkanlarının, toplantı ve konferans salonlarının, sinema ve tiyatronun da bulunacağı, kültürel tesis alanı 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği büyükşehir belediyesine gönderilmiştir.

F) HASTANE: Pınarlar devlet ormanından hastane yapılmak üzere tahsisli 159 dönüm alanın 1/5000 planları onanmıştır. 1/1000 ölçekli planları belediye meclisimizce ve Antalya Büyükşehir Belediye Meclisince uygun bulunarak, Belediyemizde askıya çıkarılmıştır. Ayrıca Sevgi Köyü alanından hastane amaçlı kullanılmak üzere yaklaşık 60 dönüm alanın tahsis çalışmaları Emlak ve İstimlak Müdürlüğünce takip edilmektedir.

G) KUNDU: Planlama alanının Güney-Doğu cephesinde Devlet Su İşleri kanalları ile kamulaştırma sahalarının, imar adalarının içinde kaldığı, imar adalarının ve yolların bir kısmı Acısu deresine isabet ettiği ve mezarlık mülkiyetli alanlarının bir kısmının konut alanı olarak planlandığı için bölgenin parselasyon planı yapılamamaktadır. Plan yapma onama yetkisi bulunan Turizm Bakanlığına konu aktarılmış, bakanlık ilgili kurum görüşlerinin alınmasını talep etmiştir. İl Müftülüğü ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü, D.S.İ., görüşü alınmıştır. Görüşler Bakanlığa iletilmiş ve plan revizyonu talep edilmiştir.

4-PINARLI
A) CİHADİYE:
Eski mera alanı olarak adlandırılan, hazine parselindeki kullanıcıların güncelliğinin tespiti ile ilgili arazi kontrol ekibi, oluşturulmuştur. Ekip çalışması bitince parselasyon planı yapılacak ve parsellerin mülkiyeti hazineden devir alınarak kullanıcılarına satışı yapılacaktır.

B) SOĞUCAKSU: Pınarlı fuar alanı ve fuar alanının güney yakası turizm bölgesi olup 1/5000 planlar yapıldı. 1/1000’lik planlar büyükşehir tarafından yapılacaktır.

C) ÇAMKÖY: Çamköy ve Cumhuriyet mahallelerini kapsayan ve fuar alanının kuzeyinden başlayan Cumhuriyet İlköğretim ve Külliye yapılacak alanı da içeren yaklaşık 300 dönümlük bölgenin 1/5000 ölçekli nazım imar planı Antalya Büyükşehir Belediyesi Meclisince onanmış ve kesinleşmiştir. 1/1000 planları Belediyemiz Meclisinde uygun bulunmuş ve Büyükşehir Belediye Meclisine gönderilmiştir.

D) CİHADİYE YOL ÜSTÜ: Eski Pınarlı Belediyesi’nin batısı (Isuzu Firması’na kadar) revize 1/5000 ‘lik planı yapıldı. 1/5000 plan Büyükşehir imar komisyonundadır. İmar plan esas jeolojik etüd tamamlanmış Büyükşehir Belediyesine gönderilmiştir.

5-TOPALLI
A) Parselasyonu bulunan ve ana tapusu zeytinlik olan, parsellerin olduğu bölgenin eskiden Bayındırlık Müdürlüğü tarafından planları ve parselasyonları yapılmıştır. Bugün itibariyle 1/25000 ölçekli planda Turizm Ticaret Konut alanı olarak görülmektedir. Revize 1/5000 ve 1/1000 ölçekli planlar Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılacaktır.

 
Son Güncelleme: 09.03.2015 11:49
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
Serkan çelik 2016-01-31 03:11:13

12 yildir altintas mahallesinde zulme uğruyoruz yazik 11.000 parsel sahibinin çektiği çileler akp çozer dedik umutlandik sevindik tamam dedik ama her gun umitlerimiz tükenmekte çozum istenmiyor bence iktidar .buyuksehir ve yerel belediye akp yemin ederim istense 1 aya çozulur hersey aç vatandaşin onunu yapsin insatini sorun morun yok sadece cesaret lazim kim ne yapicakki sana başkanim halkina zulum yapmadindiye cezami alicaksin sen geriğini yap senin için canimizi verelim bizde

Avatar
Burhan yılmaz 2016-02-13 20:19:46

Ermenek güzel oba nezaman imara acılacak

Avatar
Mursel yllmAz 2016-02-19 00:06:55

Sayla baskanlmlzdan 25-30 ylldlr Aksu'da imar tadilatl imar yapllmasl diye gecen günlere yazık ama vatavtas olarak inanıyorumki sayın baskanlmlzdan Burcu'lar sorunlarla çözeceğine inanıyorumki bir yolla kadar blos olur sayın baskanlmlzdan şimdiden başarılar diler müjdeli haberlerinizi bekliyoruz saygllar

Avatar
Mehmet türköz. 2016-04-23 00:44:38

topallı arsalarmıza ne zaman çap verilecek

Avatar
mürsel yılmaz 2016-05-03 02:02:33

sayın başkanımızdan şimdiye kadar yaptığı hizmetlarden dolayı teşekkür ederiz macundaki ticari alan 13438 adanın ve aksunun tamamının imar tadşlatlarının bitirilip eski tüm kayıploarın telafisin enlısa zamanda giderilmesidir teşekkürler saygılar başarılarını davamını temenni ederim

Avatar
Kamil yılmaz 2016-06-22 16:37:28

Topallı parselleri yeniden dizayn edilerek 50 yıl ilerideki bir planla antalyanın cazibe merkezi haline getirilmesi istegimizdir saygılarımla

Avatar
Gulhan coskun 2016-07-31 23:14:01

Topallidaki imar calismalari ne zaman bitip insaata acilacak

Avatar
Nieset aydin 2016-08-26 10:34:12

muratpasa lara güzelbag mahallesi nezaman imara acilacak tsk